برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
استکس STX تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

STX
حداکثر مبلغ: 1,000,000.00 STX

TOMAN
حداقل مبلغ: 500,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 45,000,000 TOMAN


83259 TOMAN 1 STX


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به استکس STX STX

Stacks Network

Toman to STX

تومان به استکس

خرید استکس

خرید STX

تومان به Stacks

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  1000000STX   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  500,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  45,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است