برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
زی کش ZEC تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

ZEC
حداکثر مبلغ: 999,986.39 ZEC

TOMAN
حداقل مبلغ: 500,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 45,000,000 TOMAN


2054605.28 TOMAN 1 ZEC


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به زی کش ZEC ZEC

Toman to ZCASH

Toman to ZEC

تومان به زی کش

خرید زی کش

خرید  ZEC

تومان به ZCASH

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  999986.39ZEC   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  500,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  45,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است