برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
پولکادات DOT تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

DOT
حداکثر مبلغ: 8,742.21 DOT

TOMAN
حداقل مبلغ: 3,000,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 99,000,000 TOMAN


330062 TOMAN 1 DOT


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به پولکادات DOT DOT

Toman to Polkadot
خرید پولکادات
تومان به پولکادات
ریال به پولکادات

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  8742.21DOT   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  3,000,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  99,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است