برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
کاردانو ADA تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

ADA
حداکثر مبلغ: 7,956.690000 ADA

TOMAN
حداقل مبلغ: 800,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 99,000,000 TOMAN


53475.552 TOMAN 1 ADA


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به کاردانو ADA ADA

Toman to Cardano
Toman to ADA
خرید آدا
خرید کاردانو

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  7956.69ADA   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  800,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  99,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است