برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
سولانا SOL تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

SOL
حداکثر مبلغ: 988.570 SOL

TOMAN
حداقل مبلغ: 500,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 45,000,000 TOMAN


1139674 TOMAN 1 SOL


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به سولانا SOL SOL

خرید سولانا

خرید سول

تومان به SOL

Toman to SOL
Toman to Solana
 

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  988.57SOL   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  500,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  45,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است