برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
اوکس AVAX تومان TOMAN

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

AVAX
حداکثر مبلغ: 9,000.00 AVAX

TOMAN
حداقل مبلغ: 1,000,000 TOMAN     حداکثر مبلغ: 45,000,000 TOMAN


1662759.3087 TOMAN 1 AVAX


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله تومان TOMAN به اوکس AVAX AVAX

Toman to AVAX
Toman to Avalanche

 

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  9000AVAX   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  1,000,000TOMAN

حداکثر مبلغ

  45,000,000TOMAN

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است