برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
تومان TOMAN پولکادات DOT

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

TOMAN
حداکثر مبلغ: 960,177,276 TOMAN

DOT
حداقل مبلغ: 1.00 DOT     حداکثر مبلغ: 999.00 DOT


1 DOT 507137.86704 TOMAN


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله پولکادات DOT DOT به تومان TOMAN

پولکادات به تومان
پولکادات به ریال
Polkadot to Toman
Polkadot to Rial

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  960177276TOMAN   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  1.00DOT

حداکثر مبلغ

  999.00DOT

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است