برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
تومان TOMAN کاردانو ADA

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

TOMAN
حداکثر مبلغ: 589,370,050 TOMAN

ADA
حداقل مبلغ: 10.000000 ADA     حداکثر مبلغ: 300,000,000.000000 ADA


1 ADA 16927.3899072 TOMAN


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله کاردانو ADA ADA به تومان TOMAN

ADA to Toman
Cardano to Toman
فروش کاردانو
فروش آدا

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  589370050TOMAN   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  10.000000ADA

حداکثر مبلغ

  300,000,000.000000ADA

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است