برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
تومان TOMAN سولانا SOL

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

TOMAN
حداکثر مبلغ: 995,978,509 TOMAN

SOL
حداقل مبلغ: 0.500 SOL     حداکثر مبلغ: 500.000 SOL


1 SOL 1037629 TOMAN


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله سولانا SOL SOL به تومان TOMAN

فروش سولانا

فروش سول

Solana به تومان
SOL به تومان

SOL to Toman 
Solana to Toman

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  995978509TOMAN   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  0.500SOL

حداکثر مبلغ

  500.000SOL

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است