برای سفارش باید وارد شوید و یا ثبت نام کنید

مبادله :
تومان TOMAN اوکس AVAX

  مبلغ را وارد کنید  

مبادله دستی

این مبادله دستی انجام می شود و اپراتور برای پرداخت احتیاج به زمان دارد تا پرداخت شما و جزییات آن را بررسی کند

TOMAN
حداکثر مبلغ: 3,274,025,055 TOMAN

AVAX
حداقل مبلغ: 0.20 AVAX     حداکثر مبلغ: 100.00 AVAX


1 AVAX 1496924.226 TOMAN


به عقب برگرد مرحله بعد


درباره مبادله اوکس AVAX AVAX به تومان TOMAN

AVAX to Toman
Avalanche to Toman
اوکس به تومان

اولانچه به تومان

اطلاعات مبادله

موجودی سایت

  3274025055TOMAN   آیا مبلغ بیشتری می خواهید؟

حداقل مبلغ

  0.20AVAX

حداکثر مبلغ

  100.00AVAX

پرداخت امن
پرداخت شما همیشه امن و مطمئن است